28. marts 2020

Erhvervslivet har behov for højere og mere fleksibel kompensation

Erhverv Aarhus har netop sendt en henvendelse til Finansminister Nicolai Wammen og Erhvervsminister Simon Kollerup, hvor vi efterlyser en række tiltag, som skal komme landets SMVer og oplevelsesøkonomien til gode i disse tider.

Uddrag fra henvendelsen:

Erhverv Aarhus kvitterer for den generelle politiske velvilje til at imødekomme erhvervslivets udfordringer i en hård tid. Med afsæt i de 600 virksomheder og 110.00 arbejdspladser, som vi repræsenterer, vil vi hermed sætte fokus på nogle af de udfordringer, som erhvervslivet fortsat møder i denne tid.

Vi er bevidste om, at man i øjeblikket asfalterer vejen, mens man kører på den – og derfor vil der opstå huller undervejs, som skal dækkes for at sikre en fortsat smidig rejse. Disse huller udfordrer i høj grad landet SMV’er og oplevelsesøkonomien med kultur- og sportssektoren.

Den allerede indgåede hjælpepakke betyder, at virksomheder i stedet for fyringer kan sende medarbejdere hjem og opnå lønkompensation. Samtidig har den til formål at sikre medarbejderne fortsat ansættelse og fuld løn i en periode, hvor arbejdsgiveren oplever midlertidig ordrenedgang som følge af coronakrisen.

Formålet med hjælpepakken er derfor helt i tråd med erhvervslivets behov. Men mange virksomheder udtrykker behov for at hjælpepakken justeres.

Eksempelvis har virksomheder med højt specialiserede medarbejdere, som arbejder på tværs af teams og projekter, nærmest umuligt ved at gøre brug af muligheden for hjemsendelse, da der i et vist omfang fortsat er brug for alle specialister på de projekter, som fortsat kører.

I tråd med dette efterlyser fx Danske malermestre ”en ordning, hvor en svend måske kan gå hjemme et par dage den ene uge, hvorefter han måske er på arbejde hele ugen efter. Og så har vi behov for, at der for alvor bliver skruet op for håndværkerfradraget midlertidigt. Vores forslag er at hæve det til 50.000 kroner og lade det omfatte alt håndværkerarbejde i private hjem, også det indvendige malerarbejde”.

Samtidig har virksomheder, som sender medarbejdere hjem og søger lønkompensation, fortsat ansvaret for at dække 100 pct. af de sociale omkostninger ved en ansættelse, eksempelvis forsikringer, feriepenge og pension. Dermed bliver ordningen for dyr for mange små og mellemstore virksomheder, hvilket fortsat kan gøre det nødvendigt at ty til afskedigelser for at redde virksomheden gennem krisen.

Det er vores oplevelse, at konsekvenserne rammer ikke kun ordinære stillinger og indtjening – men også rammer det rummelige arbejdsmarked, når indtjeningen falder. Det svækker virksomhedernes muligheder for at påtage sig et socialt ansvar i markant grad.

Derfor efterspørger Erhverv Aarhus følgende:

  • Muligheden for lønkompensation kombineret med en delvis hjemsendelse eller nedsat arbejdstid.
  • At grænsen for lønkompensation sættes op, da den i flere brancher kun dækker ca. 50 pct. af lønnen.
  • At ordningen også omfatter kompensation for de sociale omkostninger.
  • At den seneste moms og skattebetaling rulles tilbage til SMV’er og selvstændige.
  • Kontant støtteordning, hvis man ikke fyrer medarbejdere
  • Yderligere fokus på landets oplevelsesøkonomi i form af kultur- og sportsinstitutioner
    (inspiration fra Tyskland)

Det sidste punkt er i overensstemmelse med, at vi har opfordret Aarhus Byråd til hurtigst muligt at fokusere på overlevelse for byens kulturelle og sportslige institutioner, som i øjeblikket styrtbløder. Det er samtidig i overensstemmelse med den henvendelse som Aarhus Kommunes rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, har sendt til regeringen sammen med 6-byerne.

Landets kulturliv og sportsscene er med til at gøre Danmark attraktiv for virksomheder, medarbejdere, tilflyttere, borgere, studerende og turister. Regeringen kan dermed sikre, at Danmark fortsat kan markedsføre sig som en spændende og attraktiv turist- og karrieredestination, når vi forhåbentligt snart får os kæmpet fri af coronavirussens stramme greb.