7. maj 2020

Erhvervslivet afventer en genåbning

Hele landet afventer Folketingets beslutning om en forhåbentlig genåbning af flere dele af Danmark fra den 11. maj.

Det er afgørende for erhvervslivet, at der i størst muligt omfang og med respekt for gældende forholdsregler bliver igangsat en genåbning, som tillader det brede erhvervsliv atter at skabe en indtægt. Det er vigtigt, at genåbningen særligt fokuserer på de elementer i samfundet, som genererer en økonomi og omsætning, som er selve grundlaget for vores velfærdssamfund.

Erhverv Aarhus forventer:

  • At forsamlingsforbuddet øges fra de nuværende 10 personer
  • At detailhandel, caféer og restauranter atter får lov til at betjene gæster
  • At der fremlægges en tidshorisont for en genåbning af grænserne
  • At der rækkes ud til kulturinstitutioner og forlystelsesparker, så der er klare regler for deres ageren
  • At myndighedernes udmelding bliver klar og uden gråzoner, så man undgår fejlfortolkninger