19. marts 2020

Erhverv Aarhus har fuldt fokus på at repræsentere erhvervslivet i Aarhus-regionen

Coronaepidemiens udvikling skaber bekymring for både folkesundheden og den økonomi, der er grundlaget for vores velfærdssamfund. Virus og sygdom skal bekæmpes, og her yder det danske sundhedspersonale en fantastisk indsats. Der skal også kæmpes for erhvervslivet, da det vil få katastrofale konsekvenser for den danske økonomi og velfærdssamfundet, hvis ikke virksomheder og hele brancher hurtigst muligt får den nødvendige støtte fra de offentlige myndigheder, så de kan klare sig til forretningsaktiviteterne kan genoptages i fuldt omfang.

Erhverv Aarhus repræsenterer det brede erhvervsliv og derfor fokuserer organisationens interessevaretagelse på alle former for virksomheder og institutioners overlevelse.

"Det er vigtigt, at vi står sammen i denne tid. Både som borgere, men også som erhvervsdrivende. Derfor arbejder Erhverv Aarhus netop nu stenhårdt på at varetage medlemmernes interesser i denne helt ekstraordinære situation, hvor mange virksomheder og institutioner har fået hele deres indtægtsgrundlag hevet væk under sig," siger Terje Vammen, bestyrelsesformand i Erhverv Aarhus.

Direktør Marc Perera Christensen udtaler:


"De offentlige myndigheder må gøre alt, hvad de kan, gennem aktiviteter og vækstfremmende tiltag, der så vidt muligt kan holde hjulene i gang i erhvervslivet. Store dele af erhvervslivet kæmper i disse dage for deres overlevelse."

Erhverv Aarhus arbejder løbende på at skabe overblik over de initiativer, der er truffet for at understøtte erhvervslivet og vi samler information fra jer medlemmer, så vi bedst muligt kan forsøge at påvirke beslutningerne. Derudover fastholder vi dialogen med både nationale og lokale beslutningstagere, så jeres problemstillinger hurtigst muligt kan adresseres og indgå i arbejdet med at afbøde de voldsomme følgevirkninger af den aktuelle situation ved støttepakker og andre tiltag. Vi har allerede dialog med virksomheder og institutioner, men hører gerne fra jer, hvis I har særlige forhold, der skal tages op og som ikke er fremført allerede.

Ring til Marc Perera Christensen, tlf. 26 74 26 04, hvis I har forhold, som bør adresseres.