13. november 2020

Erhverv Aarhus deltog i borgermøde om overdækning af banegraven

Der har længe været tale om at overdække banegraven ved Aarhus Hovedbanegård og bygge en ny bydel ovenpå. Da skinnerne nu skal sænkes pga. en elektrificering af banenettet, er der nu en oplagt mulighed for at igangsætte projektet.


Erhverv Aarhus deltog tirsdag i et borgermøde om projektet. Her fremlagde vi vores synspunkter på en evt. overdækning af banegraven. Vi udtrykte bl.a. at:

Den centrale placering og den nære adgang til kollektiv transport muliggør en ny spændende og funktionel bydel. Forventningen om 450.000 indbyggere i 2050 kræver at vi udvikler byens områder. Der skal foreligge en plan for hvordan byggeriet kan foregå med færrest mulige gener for trafik og nærliggende områder.

Læs mere om borgermødet

Læs Erhverv Aarhus' høringssvar til overdækning af banegraven