21. marts 2020

Pressemeddelelse: Erhverv Aarhus – byens erhvervsliv skal komme til os med coronaudfordringer

Coronaepidemiens udvikling skaber bekymring for både folkesundheden og den økonomi, der er grundlaget for vores velfærdssamfund. Der skal derfor kæmpes hårdt for mange virksomheders overlevelse lige nu ifølge den lokale erhvervsorganisation, Erhverv Aarhus.

Åbne aktiviteter og interessevaretagelse

I øjeblikket sætter Erhverv Aarhus fokus på, hvordan virksomheder og hele brancher hurtigst muligt får den nødvendige støtte fra de offentlige myndigheder, så de kan klare sig til og igen kan genoptage forretningsaktiviteterne i fuldt omfang. Erhverv Aarhus ønsker derfor at engagere endnu flere virksomheder end den faste medlemsskare i aktiviteterne den kommende tid, da det giver endnu bedre mulighed for at adressere udfordringerne til beslutningstagerne og samtidig er en udstrakt hånd til erhvervslivet.

Disse tider kalder på sammenhold. Vi har besluttet at åbne for flere af vores services og aktiviteter i en periode. Vi afvikler fx et åbent webinar på tirsdag med fokus på virksomheders håndtering af coronakrisen, og vi har netop udsendt en survey med fokus på, hvad virksomheder oplever lige nu, så vi kan bære det videre til de rette beslutningstagere. Endelig åbner vi op for vores nyhedsbrev, som ellers er forbeholdt medlemmer, da vi gerne vil i dialog og nå ud til så mange som muligt med vigtige informationer i denne tid,” siger Erhverv Aarhus’ direktør Marc Perera Christensen.


Dialog med erhvervslivet skal sikre politisk indflydelse

Erhverv Aarhus arbejder desuden løbende på at skabe overblik over de initiativer og hjælpepakker, der er truffet for at understøtte erhvervslivet og samler information fra medlemsskaren, så man bedst muligt kan forsøge at påvirke beslutningerne.

Vi fastholder dialogen med både nationale og lokale beslutningstagere, så erhvervslivets problemstillinger hurtigst muligt kan adresseres og indgå i arbejdet med at afbøde de voldsomme følgevirkninger af den aktuelle situation ved støttepakker og andre tiltag. Vi har allerede god dialog med virksomheder og institutioner, men hører gerne fra flere, hvis man har særlige forhold, der skal tages op og som ikke er fremført allerede,” slutter Marc Perera Christensen.

Yderligere kommentarer:

Marc Perera Christensen, tlf. 2674 2604

Om Erhverv Aarhus:

Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima i Aarhus og Østjylland. Organisationen har eksisteret siden 1862 og fungerer i dag som en uafhængig privatdrevet forening med erhvervspolitisk interessevaretagelse og et stærkt netværk mellem medlemsvirksomhederne.