14. oktober 2020

Debatindlæg: Kattegatforbindelsen vil være en gevinst for os

Stiften bragte den 8. oktober et debatindlæg fra Erhverv Aarhus vedr. Kattegatforbindelsen. Debatindlægget tager afsæt i, at Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Sund & Bælt m.fl. mandag 5. oktober afviklede det første af tre informationsmøder om en fast kattegatforbindelse. Her blev bl.a. den igangværende forundersøgelse gennemgået.


Det glæder os, at man så tidligt i processen fastslår, at en kattegatforbindelse vil have flere positive effekter for samfundsøkonomien og erhvervslivet, ikke blot i Aarhus-regionen, men i hele Danmark.

Læs hele debatindlægget her.