10. marts 2020

Coronavirussen betyder, at vi må finde på nye måder at drive butikken på

Erhverv Aarhus har ligesom mange andre udskudt planlagte arrangementer i marts måned grundet den stigende coronasmitte og frygt for denne. Dagligdagen går dog videre, så på trods af udskudte arrangementer vil Erhverv Aarhus sørge for at holde butikken kørende på anden vis.

I takt med at coronavirussen breder sig, kan der være behov for at finde på nye måder at drive butikken videre på. Vi udskyder fx en række planlagte erhvervshøringer og vil derfor bede om erhvervslivets input til byens erhvervsklima på anden vis – og det er den virkelighed, som mange andre virksomheder og organisationer kigger ind i i øjeblikket,” lyder det fra Erhverv Aarhus’ direktør Marc Perera Christensen.

Alternativet til de planlagte erhvervshøringer bliver online spørgeskemaer for at sikre, at erhvervslivets behov bliver hørt og at Erhverv Aarhus kan arbejde videre de input, som erhvervslivet har i forhold til byens erhvervsklima.

Konkrete løsningsmodeller skal hjælpe erhvervslivet

Regeringen har her til formiddag slået alvoren fast og tager nu mere drastiske midler i brug for at stoppe udbredelsen af coronavirussen.

Det er positivt, at regeringen og myndighederne viser handlekraft. Det bliver spændende at følge, hvordan regeringen senere i dag responderer på de forskellige ønsker, som vi og andre erhvervsorganisationer har ytret de seneste dage på vegne af erhvervslivet. Jeg forventer, at man præsenterer gode, konkrete løsningsmodeller, som kan hjælpe de berørte virksomheder – især inden for eksempelvis turisme, hotel- og restauration, oplevelsesindustrien, kultur og sport, rederier og transportbranchen,” siger Marc Perera Christensen.

Erhverv Aarhus opfordrer desuden til, at virksomheder, som har fundet på gode metoder til at drive sin virksomhed videre på trods coronavirussen, vil dele sine erfaringer til inspiration for andre.

De seneste dage har jeg set flere gode eksempler på virksomheder, som har taget fornuftige forbehold for at sikre fortsat drift. De historier vil vi gerne vil vi gerne del med medlemskredsen, ligesom medierne også kan spille en rolle, så vi får de gode historier ud at leve i en tid, hvor meget handler om frygt og har negativt afsæt,” siger Marc Perera Christensen.

Marc Perera Christensen optræder i TV2 Østjylland i aften kl. 19.30, hvor han sammen med et panel diskuterer coronavirussens betydning for erhvervslivet.