9. juni 2020

Coronakrisen truer den fremtidige vækst

Aarhus Kommune har fået udarbejdet en undersøgelse, der tager temperaturen på det aarhusianske erhvervsliv i kølvandet på coronakrisen. Undersøgelsen konkluderer bl.a.:

- Covid-19 har haft en negativ påvirkning på omsætningen i stort set alle brancher.

- Virksomhederne er påholdende med at ansætte nye medarbejdere grundet usikkerhed om efterspørgsel og omsætning i den kommende tid.

- Mange virksomheder har desværre måttet afskedige medarbejdere.


Udover ovenstående konklusioner indeholder rapporten også en række anbefalinger fra erhvervslivet til Aarhus Kommune.

Anbefalingerne omfatter bl.a. offentlige investeringer i bred forstand, hurtig og smidig sagsbehandling, særlige støttepuljer samt større fleksibilitet i tilladelser til at benytte det offentlige rum for bl.a. restaurationsbranchen. Anbefalingerne stemmer overens med de mærkesager, som Erhverv Aarhus har påpeget vigtigheden af både før og under coronakrisen, som en del af erhvervslivets rammebetingelser.

313 virksomheder deltog i undersøgelsen, heriblandt 61 udvalgte Erhverv Aarhus-medlemmer.

Læs mere om undersøgelsen i JP Aarhus