18. september 2020

Budgetaftale: Erhvervslivets betydning for byen tilgodeses

Erhverv Aarhus er trods skattestigning i Aarhus overordnet tilfredse med udfaldet af budgetforhandlingerne.

Der er flere væsentlige elementer i budgetaftalen, som tilgodeser erhvervslivet. Erhverv Aarhus ville gerne have været en skattestigning i en krisetid foruden og ærgrer os samtidig over, at Venstre ikke er med i forligsaftalen. Partiet bidrog med flere gode bud på, hvordan man kunne undgå en skattestigning, men uden at kunne trænge igennem. Det er dog glædeligt, at mange af Venstres mærkesager er en del af budgetaftalen.

I det store billede er Erhverv Aarhus positive omkring budgetaftalens fokus på erhvervslivet og vil gerne kvittere over for de partier, der har kæmpet erhvervslivets sag.

Erhvervspakke

Det er især glædeligt, at man afsætter 120 mio. kr. til en erhvervspakke, som skal tilgodese et i øjeblikket hårdt ramt erhvervsliv og skabe arbejdspladser. Erhvervspakken sættes i værk med afsæt i erhvervslivets konkrete ønsker og behov i forbindelse med coronakrisen. Erhverv Aarhus er spillet på banen i flere henseender og ser frem til at være med til at indfri erhvervslivets ønsker og behov.

Det er desuden positivt for erhvervslivet, at det er det nye Erhvervskontaktudvalg i Aarhus Kommune, som skal være bindeleddet til erhvervslivet og være med til at sikre ejerskab og fremdrift på konkrete initiativer. Erhverv Aarhus indgår i formandskabet i Erhvervskontaktudvalget. Derfor kommer vi til at være tæt på indsatsen og kan dermed kontinuerligt spille erhvervslivets behov på banen.

Alle fem ønsker er væsentlige for erhvervslivets udvikling og rammer ned i flere af Erhverv Aarhus’ fokusområder og mærkesager. Derfor ser vi frem til at blive en udførende aktør på flere af initiativerne og sikre at ønskerne føres ud i livet til fordel for byen og erhvervslivet.

Det er fx glædeligt, at der endelig investeres i udvidelsen af den internationale skole, faglært arbejdskraft og uddannelse og beskæftigelse, da disse initiativer er med til at sikre erhvervslivet de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Det er ligeledes glædeligt, at der er fokus på at styrke startup-, scaleup-, og investormiljøet i Aarhus, da det er med til at sikre innovation og arbejdspladser i byen.

Det er også positivt, at man er bevidst om behovet for at brande Aarhus som en stærk erhvervsby og sætte fokus på erhvervsklimaet. Vi skal sikre, at erhvervslivet er stolte og tilfredse med at drive virksomhed i Aarhus, og at vi formår at tiltrække nye virksomheder og investeringer. Indsatsen skal selvfølgelig have hold i virkeligheden og afspejle det reelle erhvervsklima – hvor vi heldigvis står stærkt på flere punkter, men der er fortsat plads til forbedring i flere henseender.

Infrastruktur og klima

Med hele 8 mia. til infrastruktur og klima er der basis for at rykke på to vigtige dagsordener for byen og erhvervslivet. Det er mange vigtige infrastrukturprojekter, som skal realiseres i de kommende år for at sikre, at vi ikke kommer til at holde i kø, ligesom klimaindsatsen selvfølgelig skal have høj prioritet, så vi kan sikre en grøn by i mange generationer fremover.

Samarbejde med erhvervslivet og Indkøb og Udbud

Vi kvitterer for at man tænker Erhverv Aarhus ind i opgaven vedr. at skabe brobygning mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud. Vi har netop den tætte kontakt til erhvervslivet og kan derfor skabe de nødvendige samarbejder og aktiviteter, der skal til for at løfte opgaven.

Klimaplan og grøn omstilling

Det er positivt med det store fokus på klima og den grønne omstilling, som også optager erhvervslivet. Det bliver spændende, hvordan den kommunale indsats fremover skal spille sammen med erhvervslivet, da vi uden tvivl kommer længst med fælles løsninger og initiativer på tværs af erhvervslivet og det offentlige.

I denne henseende er det også positivt, at Aarhus Kommune vil indføre gratis parkering for elbiler i dele af Aarhus i 4 år. Vi har netop haft en erhvervshøring med medlemsskaren, hvor mange deltagere netop fremhævede behovet for initiativer, der gør det nemmere at færdes med sin elbil i og omkring Aarhus og det.

Kultur

Byens kulturliv er enormt vigtigt for byens brand og udvikling. Derfor er det også glædeligt, at man tilgodeser fx Next Level ARoS og Music City Aarhus, som på hver sin måde forstærker byens identitet som en kultur- og musikby. Erhverv Aarhus er desuden engagerede i det nyoprettede Erhvervs- og Kulturforum Aarhus og ser frem til at styrke samarbejdet mellem kulturen, erhvervslivet og det offentlige i dette regi også.

International vuggestue og skole

Det er helt rigtigt set, at Aarhus har behov for at kunne tilbyde en international, engelsksproget vuggestue, så byen forbedrer sin evne til at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere og deres familier. Det er ligeledes væsentligt med investeringerne i Aarhus International School. Det er et afgørende skridt for skolens projekt 'One Campus', som nu er et skridt nærmere et fuldt finansieret projekt, så man kan igangsætte videreudviklingen af en stærk, moderne og attraktiv IB-skole i Aarhus. International skolegang i Aarhus er en vigtig forudsætning for, at erhvervslivet kan tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet for at kunne konkurrere og skabe vækst.

Brug af eksterne konsulenter

Det er ikke det mest oplagte sted at spare, da der er mange udfordringer og opgaver, hvor Aarhus Kommune ganske simpelt ikke besidder ekspertisen internt. Det vil derfor tjene byen bedst, hvis man fokuserer på at indhente ekspertise og specialister til at løse opgaver, man ikke selv har den nødvendige knowhow til at løse.

Om Erhverv Aarhus:

Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima i Aarhusregionen. Organisationen har eksisteret siden 1862 og fungerer i dag som en uafhængig privatdrevet forening med erhvervspolitisk interessevaretagelse og et stærkt netværk mellem medlemsvirksomhederne. Erhverv Aarhus repræsenterer 600 virksomheder med 110.000 arbejdspladser.