7. februar 2020

Bekymring over manglende beslutning om Bering-Beder Vejen

Aarhus Byråd skulle onsdag tage stilling til en anlægsbevilling til Bering-Beder Vejen. Indstillingen blev dog ikke vedtaget, da en række politikere søgte yderligere klarhed over projektets omfang og byrådets handlemuligheder, hvis de afsatte 470 mio. ikke rækker til det fulde anlægsprojekt.

Hos Erhverv Aarhus er der fuld overbevisning om, at Bering-Beder Vejen skal anlægges som planlagt – altså som en 2+1 vej, der kan udvides med et ekstra spor i hver retning, når det viser sig nødvendigt.

På sidste uges Erhverv Aarhus-debatmøde om Aarhus' infrastruktur var det netop den langsigtede og fremsynede planlægning af kommunens infrastruktur, som erhvervslivet efterspurgte.

Bering-Beder Vejen er et vigtigt stykke infrastruktur, som har været undervejs i mange år. Yderligere forsinkelser vil skabe usikkerhed om projektet. Erhverv Aarhus opfordrer Aarhus Byråd til at stå fast på planen om at anlægge vejen, så den som planlagt er forberedt til en senere udvidelse.

Læs mere i Århus Stiftstidende