26. maj 2020

Læserbrev: Aarhus midtby skal være et oplevelsescentrum, hvor handel, kultur, det kulinariske og natur spiller sammen

Af Marc Perera Christensen, direktør for Erhverv Aarhus, og Claus Bech, direktør for Aarhus Cityforening. Læserbrevet blev bragt i Århus Stiftstidende den 23. maj 2020.


Der er behov for nytænkning og udvikling af Aarhus midtby. Nethandlen vokser eksplosivt og giver trange kår til midtbyens detailhandel og det byliv, som er afgørende for byens attraktivitet. Men udviklingen kan vendes, hvis vi gør en indsats. Nethandlens muligheder skal gribes, men vi skal også turde kaste os ud i nye måder at sælge, opleve og udvikle midtbyen på.

Mulighederne for udvikling er mange og forudsætter samarbejde, beslutninger og økonomi. Det er ikke nogen nem opgave, men tiden er inde til at samle midtbyens kræfter og visioner. I Aarhus skal det være slut med tomme torve og lokaler uden lejere.

Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har på baggrund af en byrådsbeslutning igangsat et visionsarbejde, der kan fungere som startskud for et markant løft af midtbyen. Erhverv Aarhus og Aarhus City Forening foreslår derfor, at midtbyens mange aktører – detail, restauration, udlejere, kultur, kreative erhverv, uddannelsesinstitutioner, borgere, Aarhus Byråd og mange flere – samler sig om at realisere en helt ny vision for Aarhus midtby. Målet er, at vi i Aarhus året rundt, også når det er mørkt og koldt, kan tilbyde et rigt og mangfoldigt handelsliv, der giver mulighed for en masse spændende oplevelser, god mad, kulturelle begivenheder og unikke shoppemuligheder.

Der skal gang i handlen og oplevelserne. Detailhandlen er et afgørende element i arbejdet med at styrke Aarhus midtby. Og det er et faktum, at nethandlen inden for de næste tre år vil udgøre ca. 43 pct. af den samlede detailhandel. Dermed handler denne vision også om at understøtte de mange tusinde arbejdspladser, som byens detailhandel rummer, hvad enten man kun har salg i butik eller kombinerer dette med en webshop.

En ny undersøgelse af Aarhus’ attraktivitet viser, at 37 pct. af de adspurgte Aarhus-borgere peger på kulturlivet som den vigtigste faktor for, at Aarhus er en god by at bosætte sig i. Kulturlivet er listens højdespringer, efterfulgt af natur og byens størrelse. Det er tre parametre, som nethandlen ikke kan konkurrere med.

Dermed har vi en unik mulighed for at skabe et scenarie, hvor midtbyen i langt højere grad byder på temaer, oplevelser og overraskelser i byrummet året rundt. Tænk på mulighederne, hvis alle midtbyens aktører går sammen om at sammenflette handel og kultur, så vi får skabt en oplevelses- og handelsåre, der strækker sig over vores torve og hele vejen fra Latinerkvarteret, gennem Strøget, videre ad Bruunsgade og op gennem Jægergårdsgade. Temaer som sundhed, bæredygtighed, natur og socialt samvær kan indtænkes i byrummet og give de besøgende en helt anden oplevelse, end man kan få ved nethandel.

Butikslokaler kan også rumme andet end klassisk detailhandel. Tomme lejemål kan danne ramme om kulturelle og gastronomiske oplevelser, kontorfællesskaber eller kreative samarbejder, så bymidten bliver en smeltedigel for forskellige mennesker, idéer og oplevelser. Dermed er det ikke kun detailhandlen, som er trækplaster, men hele midtbyen som et centrum for både handel og oplevelser.

Når vi handler på nettet, er det, fordi det er bekvemt: find vare, bestil, betal, få leveret. Derfor handler udviklingen af midtbyen også om infrastruktur, så borgere og gæster nemt kan komme til og fra midtbyen. Midtbyens udvikling handler om mennesker og oplevelser, men der skal også tages højde for et øget mobilitetsbehov, hvor der er plads til både gående, cykler, biler og kollektiv trafik, som opfylder behovene.

Det skal – groft sagt – være lige så nemt at komme til og fra midtbyen, som det er at køre til sin lokale pakkeshop og afhente sin netordre.

I Aarhus er vi kendte for at stå sammen: Nu skal vi i mål med opgaven, og det haster.

For at nå i mål med visionen om en fremtidssikret og levende bymidte må alle relevante aktører samle deres erfaringer og nye idéer, og meget gerne involvere sig i det visionsarbejde, som Aarhus Kommune har sat i gang. Det er vigtigt, at alle relevante aktører engagerer sig, hvis der skal ske en opblomstring af midtbyen.

Det er ikke nogen nem proces at revitalisere en bymidte. Det kræver samarbejde, knofedt og selvfølgelig politisk opbakning.

Vi har i Aarhus mange gange bevist, at vi kan samle kræfterne og løfte i flok. Derfor er både Erhverv Aarhus og Aarhus City Forening overbeviste om, at den århusianske bymidte kan løftes til et nyt niveau, så der kan sættes et endnu større smil på læberne af både de erhvervsdrivende, turisterne og borgerne i Smilets By.