2. maj 2024

Ny klimastrategi i Aarhus for perioden 2025-2030

Aarhus stiler mod klimaneutralitet i 2030. Det slår den netop vedtagne klimastrategi for perioden 2025-2030 fast, som er bakket op af et markant flertal i Aarhus byråd. Stort cadeau for forarbejdet og det ambitiøse mål!

Dermed vil der i løbet af de næste 5 år ske grønne transformationer på en længere række områder med det formål at skabe en klimaneutral by og sikre, at Aarhus fortsat er en attraktiv by for dens indbyggere.

Hos Erhverv Aarhus bakker vi op om de ambitiøse mål, som Aarhus Kommune har sat. Vi mener, at grønne tiltag samt byforskønnelse og fredeliggørelse af dele af byen vil bidrage til et blomstrende oplevelses- og handelsliv i Aarhus, og at en sammenhængende klima- og mobilitetsstrategi således vil komme hele byen til gode.

Dog mener vi også, at vi skal være meget opmærksomme på konsekvenserne, når denne strategi skal føres ud i livet i forhold til fremkommeligheden i byen, hvilket vi også slår et slag for i en nylig klumme. Det er nødvendigt at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Ellers risikerer vi store udfordringer med fremkommelighed og mobilitet, hvilket vil have den modsatte effekt på Aarhus Kommunes ambition om, at Aarhus skal være en attraktiv by for dens indbyggere.

Derfor opfordrer vi til, at man i arbejdet med et grønnere Aarhus prioriterer at have de alternativer på plads, der er nødvendige for, at byen fortsat kan køre problemfrit, før man begynder at transformere.

Vi hører gerne fra jer medlemmer, hvis I har input til Erhverv Aarhus vedr. klimastrategien eller den kommende grønne mobilitetsplan.

Læs Aarhus Kommunes klimastrategi her