14. juni 2024

Erhvervslivet og virkelysten boostes med nyt iværksætterudspil fra regeringen

Regeringen har onsdag offentliggjort et nyt iværksætterudspil med 41 initiativer, der skal gøre det lettere at være iværksætter i Danmark. Beskatning og andre rammevilkår har hidtil besværliggjort iværksætteriet og desværre fået flere iværksættere til at flytte virksomheden til udlandet for at indfri vækstpotentialet.

Udspillets 41 initiativer er kategoriseret i fem områder: Bedre adgang til kapital, færre byrder og mindre bøvl, flere talenter frem, flere vidensbaserede iværksættervirksomheder samt flere iværksættere i hele Danmark.

Hos Erhverv Aarhus er vi meget glade for dette udspil. Det skal være så nemt som muligt at udvikle og drive virksomhed i Danmark, hvilket vi i tæt dialog med vores medlemmer og samarbejdspartnere længe har slået på tromme for. Derfor er vi meget glade for dette udspil, da det animerer til virkelyst og innovation og derfor styrker dansk erhvervsliv. Samtidigt med dette understøttes også universiteternes centrale rolle i forhold til at skabe gode innovationsmiljøer, hvor entreprenante kompetencer i samspil med forskerbranchen kan udvikle sig. Noget, som bl.a. de aarhusianske uddannelsesinstitutioner og herunder The Kitchen på Aarhus Universitet i høj grad bidrager til.

Der skal nu foregå politiske forhandlinger med henblik på at vedtage en egentlig iværksætterstrategi for Danmark.

Læs mere om iværksætterudspillet her