13. juni 2024

En stor vækstbarriere fjernes: Bankkontokravet til internationale medarbejdere afvikles

Med effekt fra den 1. juli 2024 fjernes kravet om, at udbetaling af løn skal ske til en dansk bankkonto. Vi – og flere af landets erhvervsorganisationer – har italesat behovet for at afvikle dette krav siden dets indførelse i 2017, da det har været en stor hæmsko for danske virksomheders muligheder for at rekruttere internationale medarbejdere.

Det er et bredt flertal i Folketinget, der for nyligt har vedtaget at afvikle bankkontokravet for størstedelen af de internationale medarbejdere i dansk erhvervsliv. Dermed lettes danske virksomheder for en stor administrativ byrde i forhold til rekruttering og fastholdelse af internationale medarbejdere.

Afviklingen af dette krav er en sejr og lettelse for de mange virksomheder, der har behov for international arbejdskraft, da det nu bliver mere enkelt og mindre ressourcekrævende at ansætte internationale medarbejdere,” lyder det fra Michael Winther, Head of International Staff Office på Aarhus Universitet og fungerende formand for International Communitys Executive Committee.

Der er tale om en delvis afvikling af bankkontokravet, som omfatter langt størstedelen af de internationale medarbejdere i Danmark. Det være sig internationale med opholdstilladelse efter forskerordningen og efter fast track-ordningens almindelige beløbsspor, forskerspor, uddannelsesspor og kortidsspor. Internationale medarbejdere på opholdstilladelse efter de øvrige erhvervsordninger, som altså fortsat er underlagt bankkontokravet, får desuden forlænget tidsfristen for oprettelse af en dansk bankkonto fra 90 til 180 dage. 

Alt i alt slipper rigtig mange internationale altså nu for den besværlige og langsommelige proces, som det er at oprette en dansk bankkonto, når de skal have et job i Danmark. Noget, som altså samtidigt gør det nemmere for danske virksomheder – især de små og mellemstore – at tilføre kompetencer udefra.

Lovforslaget vedr. afviklingen af bankkontokravet indeholder desuden andre positive ændringer i forhold til international arbejdskraft: Jobskiftereglen udvides, hvilket kommer til at betyde, at internationale medarbejdere kan fortsætte med at arbejde uden afbrydelse, selvom de ønsker at skifte opholdsordning/-grundlag. Og så øger man også fleksibiliteten for korttidsophold blandt internationale medarbejdere.

Tilgangen af internationale medarbejdere står for 17,4 pct. af den samlede medarbejdertilvækst i Business Region Aarhus fra 2018 til 2022 (Business Region Aarhus, 2024: 41).

Læs mere om lovforslaget her

Tilgå rapporten ”Frekvens 2024 – Business Region Aarhus i tal” her