Science to Business

Tema: ”Energiformer – kan kernekraft revolutionere den grønne omstilling?”

Science to Business retter denne gang blikket mod nye energiformer med to indlæg fra henholdsvis en videnskabelig og en forretningsorienteret vinkel.

Indledningsvis vil professor Hans Otto Uldall Fynbo, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet give et indblik i kerneenergiens ophav i den stærke kraft og hvordan Han ved CERN laver grundforskning og i nogen grad anvender forskning med ISOLDE faciliteten ved CERN.

Efterfølgende vil COO og Co-founder Ask Emil Løvschall-Jensen, Seaborg Technologies belyse hvordan den danskejede virksomhed har en ambition om at revolutuionere energimarkedet med en fundamentalt anderledes atomkraftreaktor baseret på flydende salt. Reaktoren kan udkonkurrere de mange kulkraftværker og vil ikke kunne bruges til at producere kernevåben med.

Program:

  • Velkommen til Science to Business ved Poul Nielsen, områdedirektør, Danske bank
  • Oplæg ved Hans Otto Uldall Fynbo, professor ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
  • Oplæg ved Ask Emil Løvschall-Jensen, Co-founder & COO, PhD, Seaborg Technologies
  • Q&A
  • Tak for i dag

Om Science to Business

Få et skud morgenvitaminer, når vi gennem en række morgenseminarer sætter fokus på koblingen mellem videnskab og erhverv under overskriften Science to Business.

Science to Business er lederes og teknologers fortrukne netværk til at holde fingeren på pulsen vedrørende teknologiske trends, der kan få betydning for deres forretning.

Med indlæg fra videnskabens– og forretningsverdenen belyses aktuelle og relevante emner. Det kan være helt konkrete områder som energilagring og robot teknologi – eller mere generelle udfordringer som ledelse og innovation.

Målgruppen for Science to Business er ledere, ejere, forskere, undervisere og studerende der arbejder med ovenstående temaer.


Ønsker til emner kan meddeles til Erhverv Aarhus, som også håndterer invitationer og tilmelding på mail@erhvervaarhus.dk

Science to Business er et samarbejde mellem Danske Bank, PwC, Incuba, Aarhus Universitet AU Engineering og Erhverv Aarhus.

Detaljer

12. februar 2021, 07:30-09:00

Online

12. februar 2021 kl. 07:30

Tilmeldingsfristen er overskredet