Generalforsamling 2021

Velkommen til dette års generalforsamling, hvor vi giver en status på det forgangne år og præsenterer det kommende års pejlemærker.


Efter generalforsamlingen er der oplæg, middag og netværk i de flotte rammer på Moesgaard Museum. 

Først vil Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, adressere en række af de infrastrukturprojekter, som har stor betydning for byens erhvervsliv og udvikling.

Efterfølgende vil Mette Hoberg Tønnesen, director hos the link, stille skarpt på byens spirende startup-økosystem og erhvervslivets muligheder for at tappe ind i det. Mette vil zoome ind på, hvorfor det er nødvendigt for Aarhus med et stærkt startups økosystem, hvordan vi i fællesskab kan udvikle økosystemet samt hvad erhvervslivet kan gøre i økosystemet og dermed sikre egen fremtid i en hverdag, der konstant stiller krav til omstillingsparathed, innovation og udvikling.

Endelig sætter Mads Lind, adm. direktør hos Skanderborg Aarhus Håndbold, ord på, hvordan de er lykkedes med at skabe en ny organisation og kultur i klubben samt elitesportens udvikling i Aarhus og hvad elitesporten betyder for byens brand.

Det koster 225 kr. ekskl. moms at deltage i middagen. 

Bemærk venligst, at når du tilmelder dig generalforsamlingen, skal du afkrydse, om du deltager i middagen.

Dagsorden iflg. vedtægter

1) Valg af dirigent

2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3) Fremlæggelse af reviderede regnskab og legatregnskaberne til godkendelse
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
    Bestyrelsen indstiller følgende:
      • Mai Louise Agerskov, adm. direktør INCUBA A/S. Til genvalg for en 3-årig periode
      • Jasper Kyndi, senior markedsdirektør, COWI Danmark. Til genvalg for en 3-årig periode
      • Lone Ryg Olsen, erhvervsdirektør, Aarhus Universitet. Til nyvalg for en 3-årig periode
5) Valg af revisorer
6) Eventuelt

Der er ikke indkommet yderligere forslag til bestyrelseskandidater inden for tidsfristen den 31/10/2021. Vi har heller ikke modtaget andre forslag til generalforsamlingen, hvorfor punktet ”Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse” udgår af dagsordenen.

Vi afvikler naturligvis Generalforsamling 2021 i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

Generalforsamling Erhverv Aarhus 2021

Detaljer

25. november 2021, 16:30-21:00

Moesgaard Museum, Moesgaard Allé 15, 8270 Højbjerg

25. november 2021 kl. 16:30

Medlem
GRATIS


kr. 300,-

Tilmeldingsfristen er overskredet