Generalforsamling 2024

Kom med til dette års generalforsamling, hvor vi giver en status på det forgangne år og præsenterer det kommende års pejlemærker. 

Dagsorden iflg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår
  3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og legatregnskab til godkendelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af revisorer
  6. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse
  7. Eventuelt

Forslag til dagsordenen

Forslag til dagsordenen fra foreningens medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 31. oktober 2024. Inden samme dato skal forslag til kandidater til bestyrelsen ligeledes være indgivet, således at disse forslag kan medtages i den endelige dagsorden til generalforsamlingen. Forslag sendes til mail@erhvervaarhus.dk.

Se foreningens vedtægter

Detaljer

28. november 2024, 16:30-21:00

21. november 2024 kl. 08:00

21. november 2024 kl. 08:00

Medlem
GRATIS