Music City Aarhus

Music City Aarhus

Erhvervs- og Kulturforum Aarhus vil arbejde for at bygge bro mellem arrangører, private og offentlige partnere via langsigtede pejlemærker i form af kultur- og sportsevents, der har potentiale til at skabe genlyd i hele verden. Det første er Music City Aarhus, hvor EKFA støtter op, så der kan skabes de bedst mulige betingelser for at løfte de store opgaver i 2022.

EKFA har fungeret som sparringspartner og støtte for projektet.

Tilbage til forrige side