Strategi 2020-2023

Strategien tager afsæt i, at medlemmerne er fundamentet og en aktiv medspiller, når Erhverv Aarhus i stadig højere grad skal gøre vores erhvervspolitiske indflydelse gældende på vegne af det brede erhvervsliv.

Strategien for 2020-2023 introducerer en ny mission og vision, opdaterede værdier, opdaterede fokusområder samt et nyt pay-off: INDFLYDELSE, NETVÆRK & VIDEN.

Vores fem fokusområder er retningsgivende for vores aktiviteter og erhvervspolitiske indsats. Fokusområdernes mærkesager og indsatser er udførligt beskrevet i holdningspapiret.

Læs strategien

Vision

Erhverv Aarhus skaber Danmarks mest attraktive erhvervsklima i Aarhusregionen.

Visionen vil vi opnå ved at holde fokus på erhvervspolitik og netværk: vi vil gøre vores politiske indflydelse og netværk gældende på vegne af den lille iværksætter, den internationale koncern, uddannelsesinstitutionerne, kulturlivet, og alle derimellem.

Holdningspapir

I holdningspapiret får du indsigt i Erhverv Aarhus’ erhvervspolitik, fokusområder og mærkesager. Her beskriver vi, hvordan vi indfrier både medlemmer og omverdenens forventninger til Erhverv Aarhus som interesseorganisation.

Holdningspapiret tjener samtidig det formål at præsentere vores holdninger og retninger for vores erhvervspolitiske interessevaretagelse for vores medlemmer og omverdenen.

Læs holdningspapiret