Samarbejdspartnere

1.1 Dataansvarlig

Erhverv Aarhus er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du indgår i et samarbejde med Erhverv Aarhus og/eller International Community.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, kan du skrive til os på mail@erhvervaarhus.dk eller ringe til os på 8612 7200.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå i et samarbejde med dig og opfylde vores forpligtelser i den henseende.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå et samarbejde mellem dig og Erhverv Aarhus/International Community.

I nogle tilfælde er behandling af dine personoplysninger nødvendig også efter samarbejdet er ophørt, så Erhverv Aarhus/International Community kan forfølge legitime interesser.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdspartnere og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer.

4. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil det formål, til hvilket de blev indsamlet og behandlet til, er opfyldt.

Personoplysninger, der er relevante for Erhverv Aarhus/International Communitys bogføring, opbevares i mindst fem år fra det regnskabsår, de vedrører.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at indgå i et samarbejde med Erhverv Aarhus/International Community.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til os på mail@erhvervaarhus.dk eller ringe til os på 8612 7200.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også klage til Datatilsynet.