Nuværende og tidligere ansatte

1.1 Dataansvarlig

Erhverv Aarhus er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du er ansat eller har været ansat hos os.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du skrive til os på mail@erhvervaarhus.dk eller ringe til os på tlf. 8612 7200.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne forestå den daglige personale- og lønadministration, herunder personalepleje og -udvikling, rekruttering og afvikling af ansættelsesforholdet.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Vi behandler dine personoplysninger med forskellige retsgrundlag alt efter, hvilken type behandling, der er tale om.

I nogle tilfælde er behandlingen nødvendig, for at vi kan opfylde din ansættelseskontrakt, herunder udbetaling af løn mv.

I andre tilfælde er behandlingen nødvendig for at vi kan forfølge en legitim interesse. Der kan f.eks. være billeder af dig på vores hjemmeside, håndtering af mødereferater, optegnelse på vores deltagerlister til arrangementer, mv.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives i nogle tilfælde til tredjeparter, herunder offentlige myndigheder, revisorer o.lign.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles, så længe de er relevante for opfyldelsen af det formål, de blev behandlet til.

Som udgangspunkt opbevares dine personoplysninger efter endt ansættelse i mindst 5 år, så vi kan opfylde vores forpligtelser.

5. Forpligtelser

Du har pligt til at oplyse os dine personoplysninger, hvis du er ansat hos Erhverv Aarhus.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til os på mail@erhvervaarhus.dk eller kontakte os på tlf. 8612 7200.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også klage til Datatilsynet.