Hjemmesidebesøgende

1.1 Dataansvarlig

Erhverv Aarhus er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på et af vores domæner.

Domæner omfattet denne persondatapolitik:

www.erhvervaarhus.dk
www.internationalcommunity.dk
www.repatindenmark.dk
www.businessparkskejby.dk
www.erhverv-brabrand.dk

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på en af vores hjemmesider, er du velkommen til at rette henvendelse til os på mail@erhvervaarhus.dk eller på telefon 8612 7200.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen, samt at analysere trafikken på vores domæner.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Vi behandler personoplysninger med dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til markedsførings- og analysebureauer samt vores databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine oplysninger opbevares, indtil formålet med indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger er opfyldt.

5. Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger til os.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til os på mail@erhvervaarhus.dk eller på tlf. 8612 7200.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan orientere dig om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også klage til Datatilsynet.