Ansøgere

1.1 Dataansvarlig

Erhverv Aarhus er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering til Erhverv Aarhus og International Community.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelse og rekruttering i Erhverv Aarhus kan du skrive til os på mail@erhvervaarhus.dk eller ringe til os på 8612 7200.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificerede medarbejdere i Erhverv Aarhus og International Community.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der går forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt med Erhverv Aarhus/International Community. Dette gælder både, hvis du søger en opslået stilling eller sender os en uopfordret ansøgning.

3.1 Kategorier af modtagere

I nogle tilfælde videregives dine personoplysninger til en tredjepart. Det kan f.eks. være i forbindelse med udarbejdelse af personlighedstest o.lign.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 1 år efter ansættelsen har fundet sted.

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til os på mail@erhvervaarhus.dk eller ringe til os på 8612 7200.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også klage til Datatilsynet.