FN's verdensmål

Erhverv Aarhus arbejder med FN's verdensmål ad to spor. Dels gennem fokusområdet Forretning & Verdensmål, men også i kraft af vores arbejde med at skabe et erhvervsklima, der understøtter det lokale erhvervslivs vækst og udvikling.

Gennem vores interessevaretagelse, events og repræsentationer i bl.a. en række uddannelsesinstitutioner, er vi med til at udvikle nogle af de områder, som udgør FN's verdensmål og en bæredygtig udvikling.

Vores arbejde kan primært perspektiveres til nedenstående seks verdensmål.

Mål 4 - kvalitetsuddannelse

Erhverv Aarhus har repræsentationer i en lang række uddannelsesinstitutioner. Derved bidrager vi til at sikre høj faglig kvalitet og at uddannelsernes indhold svarer overens med erhvervslivets behov. Vi arbejder også med at højne samarbejdet om erhvervsuddannelsernes attraktivitet.

Mål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Et driftigt erhvervsliv er lig med vækst, arbejdspladser og velfærd. Erhverv Aarhus arbejder målrettet med erhvervsudvikling og rammebetingelser, så virksomheder i alle størrelser får de bedste muligheder for vækst.

Mål 9 - Industri, innovation og infrastruktur

Udvikling består i at tænke innovativt og langsigtet. Gennem vores fokusområder, udvalg, repræsentationer og arrangementer sikrer vi erhvervslivet ny viden og varetager den dagsorden, som sikrer erhvervslivet optimale rammebetingelser.

Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Aarhus skal være attraktiv for alle – både borgere, medarbejdere, expats, studerende og turister. Derfor engagerer Erhverv Aarhus sig i byudviklingen og bidrager til, at vi har en attraktiv by både hvad angår byrum, mobilitet, karriere, fritid, kultur og sport.

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Den bæredygtige omstilling medfører store muligheder for innovation og nye forretningsmodeller. Samtidig er ansvarlig virksomhedsledelse et vigtigt parameter for at være attraktiv over for medarbejdere, leverandører og kunder. Derfor har Erhverv Aarhus lanceret fokusområdet Forretning & Verdensmål.

Mål 17 - Partnerskaber for handling

Alt hvad Erhverv Aarhus beskæftiger sig med udspringer af partnerskaber. Uanset om vi laver erhvervsfremme, arrangementer eller projekter er det i samarbejde med andre aktører. Det stærkeste partnerskab er det, vi har med vores medlemsvirksomheder.