Aarhus Havn: Man behøver ikke være ekspert for at gå i gang med virksomhedens grønne omstilling

Aarhus Havn vil være den mest bæredygtige havn i Østersøområdet. Det skal realiseres ved at arbejde med havnens eget CO2-aftryk, men også ved at samarbejde med andre virksomheder på havneområdet. For Aarhus Havn – og alle andre virksomheder – er bæredygtighed både license to operate og et konkurrenceparameter.

Da Danmarks største erhvervshavn, Aarhus Havn, i 2018 skulle have ny strategi, var bæredygtighed ikke et selvskrevet element i strategien. For Anne Zachariassen, der i 2018 tiltrådte som driftsdirektør hos Aarhus Havn, stod det dog hurtigt klart, at bæredygtighed blev nødt til at være et centralt element i havnens strategiske retning i årene frem, og året fungerer nu som baseline for Aarhus Havns CO2-aftryk.

”Aarhus Havn er ejet af Aarhus Kommune, der har et mål om CO2-neutralitet i 2030, så det har selvfølgelig været en driver, men skåret ind til benet er bæredygtighed for en havn ’license to operate’ og et konkurrenceparameter. Vi forventer, at rederiernes kunder snart efterspørger bæredygtighed gennem hele transportkæden, så det forbereder vi os på allerede nu. Udviklingen hen mod øgede grønne krav fra kunder og forbrugere, kan erhvervslivet uanset branche eller størrelse lige så godt vænne sig til og forberede sig på,” siger Anne Zachariassen.

Havnens arbejde med bæredygtighed, som Anne Zachariassen står i spidsen for, har blandt andet ført til, at driftsdirektøren i 2021 blev udnævnt som årets Sustainability Leder af det digitale medie Sustain Report.

Konkrete tiltag på Aarhus Havn

For Aarhus Havn har konkrete tiltag været landstrøm til Molslinjen, grønne motorer til havnens motordrevne grej som biler, kraner etc., intelligent LED belysning der har nedsat elforbruget med 80 pct. på visse dele af havnen, rabat til miljørigtige skibe og implementering af initiativer til at øge biodiversiteten på landområder og i havet omkring havnen i samarbejde med Aarhus Universitet.

FN’s verdensmål er også en del af den bæredygtige strategi på Aarhus Havn. Verdensmålene bruges som en referenceramme og til at fokusere på specifikke indsatser, som giver mening for en havn, der i kraft af sin centrale placering arbejder for et godt naboskab med byen.

For havnen i Aarhus, hvor der er et meget stort antal virksomheder og maskineri i funktion, er der nok at tage fat på, når der skal rykkes på den bæredygtige dagsorden. Gods, bulk, frysehuse, belysning, krydstogtskibe, færgeterminal, bugserbåde, kraner, køretøjer etc. Af den årsag har Aarhus Havn startet et netværk for virksomhederne på havnen med fokus på bæredygtighed.

”Det vigtigste er at komme i gang, og du behøver ikke sidde med alle svarene, før du begynder. Den tilgang deler virksomhederne i vores netværk på havnen, så vi opbygger sammen vores viden og implementerer nye tiltag. Det er enormt motiverende gradvist at flytte sin virksomhed i en positiv retning, både hvad angår ansvarlig virksomhedsdrift og i forhold til at imødekomme fremtidige krav fra kunder og andre interessenter,” siger Anne Zachariassen.

Det vigtigste er at komme i gang

I det hele taget ligger det Aarhus Havns driftsdirektør meget på sinde at sende et signal om, at man ikke skal frygte arbejdet med bæredygtighed. Det bekymrende er, hvis man ikke har fanget signalet om, at politik, marked og samfund i dén grad forventer, at erhvervslivet tager dagsordenen til sig.

”Tag drøftelsen i direktionen eller bestyrelsen og kom i gang. Alene det, at virksomheden er i gang med den bæredygtige agenda, sender et vigtigt signal til kunder, medarbejdere og andre interessenter. Start med de oplagte indsatser, der giver resultater, og brug de lettilgængelige værktøjer til kortlægning af CO2-udledningen, find inspiration i netværk og til arrangementer. Og opbyg så løbende jeres viden og værktøjskasse,” lyder rådet fra Anne Zachariassen.

Aarhus Havn arbejder med disse verdensmål:

Aarhus Havn arbejder med verdensmålene som en referenceramme for dele af deres bæredygtighed. I praksis understøtter Aarhus Havn alle 17 verdensmål. Virksomheden har dog udvalgt fire mål, hvor man mener, at man som Danmarks største erhvervshavn kan gøre en indsats i partnerskab med andre aktører: Mål 7 (Bæredygtig energi), mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), mål 14 (Livet i havet).

Udvalgte tiltag hos Aarhus Havn:

  • Landstrøm til Molslinjen
  • Bæredygtigt netværk mellem virksomheder på Aarhus Havn
  • Grønne motorer til havnens motordrevne grej som biler, kraner etc.
  • Intelligent LED-belysning, der har nedsat elforbruget med 80 % på visse dele af havnen
  • Rabat til miljørigtige skibe
  • Biodiversitet på land og i havet omkring Aarhus Havn
  • Forsøgsprojekt med affaldssortering på de skibe, der anløber havnen