Erhverv Aarhus nyheder
17-06-2015

Utraditionelt valgmøde om erhvervspolitiske emner

Utraditionelt valgmøde

Østjyske folketingskandidater debatterede erhvervspolitiske emner i en boksering forud for folketingsvalget. Til debat var bl.a. infrastruktur, uddannelse, internationalisering samt kultur og turisme.

Det var med udsigten til at skulle op og stå i en boksering, at 14 østjyske folketingskandidater tirsdag den 16. juni 2015 deltog i et erhvervspolitisk valgmøde arrangeret af Comwell Aarhus og Erhverv Aarhus. Politikerne skulle erklære sig enige eller uenige i en række udsagn, og alt efter standpunkt blev to modstandere inviteret til debat i bokseringen.
 

Infrastruktur vigtig for et vækstcenter som Østjylland

Flere af valgmødets emner relaterede sig til områdets infrastruktur, herunder trængslen på E45, behovet for en kattegatforbindelse, den manglende lånefinansiering til en Marselistunnel og en velfungerende transportlinje til Hamborg.

Der var bred enighed om, at Østjylland er et vækstcenter med et potentiale, der forudsætter, at infrastrukturen fungerer optimalt og uden flaskehalse. Det være sig både ift. pendlere og turister, for godstransport og for nationale og internationale forretningsforbindelser. Der var dog forskellige holdninger til hvilke infrastrukturprojekter, der skal prioriteres.

Hans Kristian Skibby (DF) mener eksempelvis, at lufthavne i både Aarhus, Billund og Aalborg vil skabe en uholdbar konkurrencesituation, da der ikke er tilstrækkelig lufttrafik til at holde tre lufthavne rentable.

Modsat mener Venstres Jakob Ellemann-Jensen, at det ikke er folketingskandidaternes rolle at involvere sig i diskussionen, som Jakob Ellemann-Jensen anser som et kommunalt anliggende.

Der var fælles fodslag om, at der skal gøres noget ved trængslen på E45, men som det eneste parti mener Alternativets Niko Grünfeld, at der bør søges andre løsninger end en sporudvidelse, da scenariet med køer og trængsel på E45 blot vil gentage sig om 5-10 år.

Kattegatforbindelsen og Marselistunnellen var også til debat, og mens en fast forbindelse mellem Østjylland og Sjælland mødte stor opbakning, var der uenighed om behovet for en Marselistunnel.
 

Studiefremdriftsreform og erhvervsuddannelser

Der var generel enighed om, at studiefremdriftsreformen skaber visse udfordringer for studerende. Ikke mindst Isabella Arendt Laursen (KD) havde stærke holdninger til studiefremdriftsreformen og fremhævede, at "studerende skal ikke have fokus på skolegang, men på at uddanne sig," hvorfor der også skal være tid til praktik, studiejobs, frivilligt og politisk arbejde.

Debat i bokseringenKatarina Ammitzbøll (C) mener også, at studiefremdriftsreformen med fordel kan justeres, men påpeger, at reformen blev gennemført for at få de studerende ud på arbejdsmarkedet og gerne inden for normeret tid. Katarina Ammitzbøll pegede på, at en uheldig konsekvens af reformen er, at studerende ikke har tid til udlandsophold, hvor de ellers indhenter vigtig international erfaring og globalt udsyn.

Spørgsmålet om hvorvidt der skal gøres en indsats for at dæmme op for den faldende interesse for erhvervsuddannelserne fik for alvor politikerne op af stolen. Der var bred enighed om, at der er andre uddannelsesveje end gymnasium og universitet for Danmarks unge, og at forældre og folkeskolelærere skal være åbne for de uddannelsesmuligheder, der ligger på erhvervsskolerne.

Politikerne påpegede også, at virksomhederne har et stort ansvar ift. at oprette praktikpladser, så der kommer et bedre samspil mellem virksomheder og uddannelser efter inspiration fra Tyskland, hvor hele 55 % af en årgang gennemfører en erhvervsuddannelse.
 

Skal det være nemmere at rekruttere internationale medarbejdere?

Mange virksomheder har behov for helt særlige kompetencer, for at kunne skabe vækst og konkurrere med udenlandske virksomheder. Ikke mindst ingeniører, it-udviklere og læger er en mangelvare i Danmark.

Samina Shah (C) var hurtig til at sige "ja, det må ikke være en udfordring at hente internationale kompetencer til Danmark," hvilket flertallet af de fremmødte kandidater var enige i.

Hans Kristian Skibby (DF) mener derimod, at hvis en virksomhed ønsker at ansætte en international medarbejder, skal virksomheden dokumentere, at man først har søgt kandidater i Danmark og dernæst Europa, før virksomheden henter medarbejdere i tredjelande.
 

Kultur og turisme

Adspurgt hvorvidt kandidaterne vil arbejde for en reform af den offentlige kulturstøtte, hvor støtten bliver fordelt mere ligeligt mellem de store etablerede kulturinstitutioner i København og kulturinstitutioner i fx Aarhus, var der delte meninger om.

Ole Birk Olesen (LA) mener ikke, at løsningen er mere støtte til Aarhus’ kulturtilbud, men i stedet mindre støtte til københavnske kulturtilbud. Ole Birk Olesen mener ikke, at kulturlivet skal være afhængig af en offentlig støtteordning, da det offentlige ikke skal have den rolle, at det selekterer i og evt. forfordeler visse kulturtilbud fremfor andre.

Sander Jensen (RV) påpegede, at der findes en underskov af mindre kulturtilbud, der er afhængige af kulturstøtten for at kunne løbe rundt. Han fremhævede samtidig, at kunst og kultur har en vigtig samfundsmæssig funktion ift. at skabe sammenhængskraft imellem områder og mennesker. Han understregede også, at Aarhus ikke skal prioriteres særskilt, da der er yderområder, som i lige så høj grad har behov for støtte til sine kulturtilbud.

Kirstine Bille (SF) gjorde opmærksom på, at den nyligt offentliggjorte nationale turismevækstplan har fokus på kystturisme på vestkysten og ved Østersøen, mens Østjylland ikke er del af planen. Det er en udfordring, da hele Business Region Aarhus har mange seværdigheder og et stort turismepotentiale, som skal udfoldes. Kirstine Bille opfordrede derfor til, at alle østjyske folketingskandidater bakker op om turismevækstdebatten, så Østjylland bliver en del af den.
 

Otte fremmødte partier og 14 kandidater

Valgmøde

Alle partiers østjyske folketingskandidater var inviteret til at deltage i valgmødet, hvor Jens Otto Kjær Hansen, rektor på Danmarks Medie- & Journalisthøjskole var moderator.

Følgende folketingskandidater deltog:
 • Alternativet – Niko Grünfeld
 • Dansk Folkeparti – Hans Kristian Skibby
 • Det Konservative Folkeparti – Katarina Ammitzbøll
 • Det Konservative Folkeparti – Samina Shah
 • Kristendemokraterne – Isabella Arendt Laursen
 • Liberal Alliance – Ole Birk Olesen
 • Radikale Venstre – Sander Jensen
 • Socialistisk Folkeparti – Kirstine Bille
 • Socialistisk Folkeparti – Sanne Rubinke
 • Venstre – Anne-Mette Winther Christensen
 • Venstre – Ejnar Schultz
 • Venstre – Gert Bjerregaard
 • Venstre – Jakob Ellemann-Jensen
 • Venstre – Kim Andersen
Enhedslisten og Socialdemokraterne meldte desværre afbud.

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies