Erhverv Aarhus nyheder
29-01-2015

Hvordan er det at arbejde i udlandet og komme hjem igen?

Repat in Denmark kick-off arrangement

International Community, der hører under Erhverv Aarhus, lancerede onsdag den 28. januar sit nye initiativ, Repat in Denmark, der er et netværk for hjemvendte udlandsdanskere. Arrangementet fandt sted på Arla Foods’ hovedkontor i Viby, hvor det nye netværk blev lanceret med præsentation af netværkets LinkedIn-gruppe, hjemmeside, og oplæg med tre forskellige personlige perspektiver på ud- og hjemstationering.
 

Der skal større fokus på hjemvendte udlandsdanskere

”Repat” er fagtermen for en borger, der i en længere periode har arbejdet uden for sit hjemland og siden er vendt hjem igen. Erfaring og forskning viser, at oplevelsen ved at returnere til fødelandet efter en årrække i udlandet ofte er forbundet med flere udfordringer end selve udstationeringen. I forbindelse med en udstationering følger både mentale og praktiske forberedelser, mens det at vende hjem til Danmark er en velkendt destination, hvorfor det mere eller mindre kun er de basale praktiske forberedelser som bolig, skole og arbejde, der er planlagt.

Tiny Maerschalk, Head of International Community, påpeger, at der med tiden er kommet fortsat flere danske repats til organisationens internationale arrangementer. International Communitys arrangementer henvender sig til internationale borgere i og omkring Aarhus, foregår på engelsk og er besøgt af mange forskellige nationaliteter.
 
  • Der er hvert år 10.000 danskere i aldersgruppen 25-64 år der returnere til Danmark efter et længerevarende udlandsophold
  • Af disse har 21 % en videregående uddannelse
  • 61 % af offentlige og private virksomheder arbejder slet ikke eller kun i mindre grad med at udbrede viden fra hjemvendte danskere
  • 31 % af udstationerede danskere beslutter at blive i udlandet, når deres udstationering lakker mod enden
 

Arla har stor fokus på ud- og hjemstationering

Helle Sandmann, Senior Resourcing & Mobility Consultant ved Arla Foods, fortalte om Arlas arbejde med ud- og hjemstationering af sine medarbejdere. Arla har pt. 192 udstationerede medarbejdere og med en række ambitiøse vækstmål, hvor væksten primært skal ske på markeder uden for Europa, vil det medføre endnu flere udstationeringer i årene frem. I forhold til hjemstationeringer påbegynder Arla det forberedende arbejde op til ni måneder før en hjemsendelse, for at forberede den udsendte og eventuel familie på den ventende hverdag i Danmark. Der kan være store udfordringer forbundet med hjemstationering, hvorfor Helle Sandmann kalder Repat in Denmark et fornuftigt initiativ, så der bliver sat fokus på de udfordringer og forberedelser, der følger med ud- og hjemstationeringer.
 

En families perspektiv på ud- og hjemstationering

Direktør Hanne Hørup, Jydsk Emblem Fabrik A/S, havde selskab af sine tre børn Hans Christian, Frederik og Sara, der i 2007 alle var med på en syv måneders udstationering til Saigon i Vietnam.

Hans Christian Hørup Hellstern, 20 år, fortalte, hvordan han savnede ”kom hjem”-følelsen, da familien returnerede til Danmark. Efter syv måneder med store oplevelser føltes Saigon som ”hjem”, mens Danmark føltes en smule fremmed. Det var dejligt at komme hjem til velkendte Danmark, men Christian Hellstern oplevede, at hans erfaring med andre kulturer gav ham et perspektiv, som gjorde, at han havde holdninger og et globalt udsyn, som han ikke delte med skolekammeraterne. Det betød, at han efter et par år skiftede til en international skole i Aarhus, hvor der var andre elever, der havde været med på udstationeringer samt elever hvis forældre var udstationerede til Danmark. Christian Hellstern indregner i dag udlandet som en del at hans videre karriere- og livsplaner, da oplevelser fra udlandet giver ”blod på tanden, som ikke lige slukkes – det er faktisk en ildebrand”.
 

Generelle udfordringer ved hjemstationering

Mariann Pedersen, produktionschef ved Jyske Medier A/S, fortalte om hende og sønnens halvandet år i Sydamerika, hvor hun havde ansvaret for at igangsætte en annonceproduktion for et netværk af danske ugeaviser. Mariann Pedersen fremhævede de mange udfordringer, der er forbundet med at samarbejde med og lede mennesker med en anden kulturel baggrund trods en solid kulturel forståelse og respekt.

Den største udfordring ventede dog efter hjemkomsten til Danmark. Efter halvandet år i udlandet og en søn der var blevet teenager, besluttede familien at vende hjem til Danmark – og hvor svært kan det lige være? Det viste sig, at det at omsætte erfaringer og kompetencer, der er tilegnet i en anden kultur, var sværere end antaget at overføre til en dansk kontekst. Samtidig skal man være heldig, for at der netop er et sammenfald mellem udstationering og hjemstationering, hvor den danske arbejdsplads har et job med samme opgaver og ansvar, som den udsendte har beskæftiget sig med i udlandet.

Mariann Pedersen fremhævede under sit oplæg vigtigheden af at have en plan for både ud- og hjemstationering, så der er styr på både de praktiske og mentale forberedelser. Hvilke tanker har arbejdsgiver og -tager for perioden efter hjemstationering? Og hvilke opgaver skal løses i Danmark og hvordan får virksomheden maksimalt udbytte af de erfaringer, det globale udsyn og den kulturelle forståelse, som virksomhedens repat bringer med sig hjem?
 

Internationale kompetencer i en dansk kontekst

Jakob Flyvbjerg Christensen er i dag havnedirektør ved Aarhus Havn, men har en fortid i A.P. Møller – Mærsk. Af de 18 år i Mærsk havde Jakob Christensen 11 år i Sverige, Norge, Italien og Holland med kone og to børn.

Jakob Christensen fortæller, at et udlandshold giver et boost både privat og erhvervsmæssigt. Udstationeringen giver mulighed for at få oplevelser og erfaringer, som ikke er tilgængelige i Danmark, og som med lidt omtanke med stor fordel kan anvendes i en dansk virksomhed, der agerer internationalt.

De internationale erfaringer bygger i jobbet som havnedirektør bro mellem den lokale forankring og de mange globale interessenter, som havnen har. Dét at have haft kolleger og venner med en anden kulturel baggrund giver indsigt og forståelse, som giver ro i samarbejder og forhandlinger med udenlandske kontakter. Herudover fremhæver Jakob Christensen kompetencer inden for forretningsskik, sprog, kulturforståelse, nye perspektiver og non verbale færdigheder, som alle er vigtige i en globaliseret verden.

Derfor er Jakob Flyvbjerg Christensen heller ikke nervøs for, hvorvidt danske virksomheder er gearet til at bringe de hjemstationerede medarbejderes internationale erfaringer i spil, for langt de fleste virksomheder ved godt, at vækstpotentialerne og pengene findes på markeder uden for Danmark. Han opfordrer derfor udstationerede danskere til at sætte ord på de tilegnede erfaringer, sådan at kompetencerne og mulighederne bliver tydelige for virksomheden, og at man i øvrigt skal insisterede på at få lov at sætte dem i spil.
 

Arrangementer, hjemmeside og LinkedIn-gruppe

Visionen med Repat in Denmark er at skabe Danmarks førende netværksportal for hjemvendte udlandsdanskere. Netværket har fokus på både individ og virksomhed, for at styrke virksomhedernes behov for at tiltrække og fastholde højtkvalificerede medarbejdere med international erfaring.

Derfor arrangerer netværket løbende relevante arrangementer, der bliver annonceret via www.repatindenmark.dk, netværkets LinkedIn-gruppe og Erhverv Aarhus.

På hjemmesiden er der udover arrangementer opdateret faglig viden på området, sådan at virksomheder og HR-afdelinger kan se Repat in Denmark som en ekstra ressource, der muliggør en effektivisering af arbejdet med repatriates.

Vi opfordrer desuden til, at LinkedIn-gruppens medlemmer deler viden og gode råd i forhold til personlige erfaringer med ud- og hjemstationeringer, så alle de internationale erfaringer og kompetencer bliver bragt i spil.

Læs mere om Repat in Denmark

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies