Erhverv Aarhus nyheder
10-10-2019

Ny erhvervsplan skal eksekvere på både muligheder og udfordringer

Erhvervsplan 2020-2023, ”Partnerskaber for bæredygtig vækst” er netop sendt i høring af Erhvervskontaktudvalget i Aarhus. Erhverv Aarhus har løbende haft lejlighed til at komme med input til planen, ligesom vi sender et høringssvar inden deadline den 6. november.

I arbejdet med erhvervsplanen har Erhverv Aarhus bl.a. fokus på, at ambitionsniveauet hæves, at der i højere grad arbejdes med eksekvering og effektmåling samt at erhvervsplanen spiller Aarhus ind på den nationale erhvervspolitiske arena. Disse punkter vil vi naturligvis følge til dørs i høringssvaret.

Input er blandt andet leveret som et led i det tætte samarbejde mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus, via det delte formandskab i Erhvervskontaktudvalget ved Erhverv Aarhus’ formand Terje Vammen samt via udpegning af repræsentanter til Erhvervsplanens seks Vækstskabergrupper.

Erhverv Aarhus’ udgangspunkt for erhvervsplanen er, at den skal medvirke til at gøre det brede erhvervslivs rammevilkår bedre og tage hånd om både aktuelle og fremtidige udfordringer. Derfor er det positivt, at planen rummer mange gode initiativer med stærke samarbejdspartnere på tværs af byens brede erhvervsliv herunder relevante partnere fra erhvervslivet, organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner og myndigheder.

Erhverv Aarhus bemærker også, at Erhvervsplanen indeholder en lang række af foreningens mærkesager. Det gælder fx i forhold til flere infrastrukturprojekter som etablering af Marselistunnelen, udvidelse af E45 på hele strækningen fra Vejle til Randers og fast Kattegatforbindelse. Også bedre rammer for international arbejdskraft, start-up/scale-up-udfordringer, Aarhus som tech-by, profilering af Aarhus som erhvervsby og flere andre aktiviteter matcher aktuelle Erhverv Aarhus-indsatser.

Samtidig har erhvervsplanen et fremsynet fokus på bæredygtig udvikling, hvilket store dele af erhvervslivet også har på hjerte. Erhverv Aarhus introducerer snart et bæredygtighedsudvalg og bæredygtighed som et fokusområde, så også her vil der forekomme snitflader mellem Erhverv Aarhus og byens bæredygtighedsindsats fremover. Erhverv Aarhus appellerer dog til at Erhvervsplanens fokus på bæredygtighed bliver skarpere på de økonomiske muligheder, beskæftigelsen og rammevilkårene i forhold til bæredygtig udvikling.

Erhvervsplanen er i høring frem til 6. november 2019. Læs Erhvervsplanen mm. her.

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies