Erhverv Aarhus nyheder
23-05-2019

Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune vil løfte erhvervslivets vilkår i fællesskab

Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus
Torsdag 23. maj 2019

Aarhus vokser og virksomhederne vækster, men oplever samtidig i stigende grad udfordringer med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Tiden er derfor inde til at indgå et tættere samarbejde mellem det offentlige og private for i fællesskab at indfri virksomhedernes vækstpotentiale.

Erhverv Aarhus, erhvervslivets organisation og stemme i Aarhus, har indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune for 2019 og 2020. Et tættere samarbejde vil kunne bidrage til at få erhvervspolitikken, erhvervsprofileringen og beskæftigelsespolitikken til at gå hånd i hånd. Aarhus Byråd har sat et ambitiøst mål om at styrke indsatsen for at øge beskæftigelsen netto med 3.000 over de næste to år. Det skaber et behov for at arbejde endnu tættere sammen med erhvervsvirksomhederne for at nå de ambitiøse mål.
 
Borgmester Jacob Bundsgaard:
”I et tættere samarbejde med Erhverv Aarhus har vi mulighed for at indfri virksomhedernes vækstpotentiale og samtidig sikre, at flere får chancen for at sikre sig fodfæste på arbejdsmarkedet. Der har aldrig været bedre betingelser for i fællesskab at blive klogere på, hvad der skal til hos kommunen og virksomhederne for at indfri dette potentiale.”
 
Formand for Erhverv Aarhus Terje Vammen:
”Den aktuelle udvikling skal fortsætte, så Aarhus forbliver et attraktivt område at drive virksomhed og bosætte sig i. Med samarbejdsaftalen ønsker begge parter at intensivere det i forvejen gode samarbejde, imødekomme udviklingen og justere kursen på erhvervsområdet, så erhvervslivet sikres bedst mulige vilkår og kan skabe vækst og bæredygtig udvikling for byen og regionen.”
 
Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus rummer følgende indsatser:
  • Innovationsprojekt – nye veje ind i virksomhederne. Der etableres et innovationsprojekt, som skal kortlægge og identificere, hvordan der kan skabes præcise match mellem virksomhedernes behov for arbejdskraft og nyuddannede kandidater – med udgangspunkt i virksomhedernes virkelighed. Dette skal ske i tæt samarbejde med byens store uddannelsesinstitutioner.
  • Rekruttering af international arbejdskraft og arbejdet med spouses. Der er allerede i dag en tæt koordination af aktiviteterne i Destination Aarhus og Erhverv Aarhus. Det skal afklares, hvordan det store projekt om talenttiltrækning i Business Region Aarhus kan understøttes af Erhverv Aarhus.
  • IWDK. Erhverv Aarhus overtager ansvaret for Internet Week Denmark i 2020.
  • Branding af Aarhus som job- og erhvervsby. Kommunikation om de muligheder, det giver at drive virksomhed i det største vækstcenter udenfor hovedstaden.
  • Relocation.  Erhverv Aarhus tilbyder assistance i sager om ”relocation” af virksomheder.
  • Data- og ledelsesinformation
Samarbejde om deling af data på Erhvervs- og beskæftigelsesområdet, så der hurtigere kan skabes handlinger på disse og drøftes initiativer.
 
Der udlånes i aftaleperioden to medarbejdere fra Aarhus Kommune til Erhverv Aarhus. De seks aktiviteter udfoldes yderligere i separate projektbeskrivelser.
 

Hvad betyder samarbejdet mellem Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune?:

Historik:
Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus går mange år tilbage. Hidtil har samarbejdet blandt andet betydet, at Erhverv Aarhus’ formand er med i formandskabet i Aarhus Kommunes Erhvervskontaktudvalget, ligesom der afvikles kvartalsvise møder mellem borgmester Jacob Bundsgaard og Erhverv Aarhus’ forretningsudvalg. Derudover er der tæt samarbejde i forhold til internationalisering af Aarhus, hvor Aarhus Kommune er med i Erhverv Aarhus/International Communitys Executive Committee, ligesom Erhverv Aarhus i 2019 for første gang var projektpartner på konferencen GO GLOCAL, som satte fokus på Aarhus som en mangfoldig by og attraktiv international karrieredestination.
 
Drøftelserne om det tættere samarbejde blev indledt i november 2018 efter Erhverv Aarhus generalforsamling, hvor både borgmester Jacob Bundsgaard og Erhverv Aarhus’ formand Terje Vammen italesatte perspektiverne i et tættere samarbejde på vegne af byens erhvervsliv.
 
Erhverv Aarhus som uafhængig erhvervsorganisation:
Erhverv Aarhus har været byens uafhængige erhvervsorganisation siden 1862 og vil fortsat være det. Samarbejdsaftalen med Aarhus Kommune er begrænset til konkrete initiativer og indsatser med skriftlig afrapportering fra Erhverv Aarhus til Aarhus Kommune. Erhverv Aarhus øvrige virke berøres ikke af samarbejdsaftalen.
 
Aftaleperiode:
Samarbejdsaftalen træder i kraft med begge parters underskrift og løber til 31.12.2020. Genforhandling af aftalen påbegyndes juni 2020 med henblik på endelig aftale ultimo oktober 2020.
 
Økonomi og resurser:
De seks aktiviteter udfoldes efterfølgende yderligere i separate projektbeskrivelser. Aftalen betyder blandt andet, at Aarhus Kommune udlåner to medarbejdere til Erhverv Aarhus og indeholder anden økonomi til fx markedsførings- og eventaktiviteter.
 
Om Erhverv Aarhus:
Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der repræsenterer 600 medlemsvirksomheder med mere end 110.000 arbejdspladser. Erhverv Aarhus er erhvervslivets stemme i Aarhus og arbejder for at byens udvikling og rammebetingelserne for at drive virksomhed i området stemmer overens med erhvervslivets behov.
 
Kontakt:
Terje Vammen, formand for Erhverv Aarhus og partner og direktør for Silverbullet:
Tlf.: 2986 1515
E-mail: tv@silverbullet.dk

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies