Erhverv Aarhus nyheder
02-05-2019

Ny model skal sikre bedre service af internationale medarbejdere

Erhvervslivet har behov for udenlandsk arbejdskraft og en offentlig service i topklasse, når de formår at tiltrække de efterspurgte kompetencer fra udlandet. Erhverv Aarhus/International Community er derfor glade for, at Regeringen er nu klar med en forbedret model for det statslige og kommunale samarbejde om International Citizen Services (ICS), som servicerer udenlandske borgere med praktiske forhold, når de skal på plads i deres nye tilværelse.
 
”En ny model for modtagelsen skal gøre det nemmere at falde til og sikre en mere lokal service. Samtidig skal virksomheder have hjælp til at søge faglært udenlandsk arbejdskraft.” Sådan lyder det i en længe ventet udmelding fra Beskæftigelsesministeriet den 1. maj 2019. Meldingen falder i god jord hos Erhverv Aarhus.
 
”Siden opstart af One Stop Shop i december 2009 i Aarhus, som efterfølgende blev videreudviklet til ICS i januar 2011, har Erhverv Aarhus/International Community arbejdet målrettet mod en nem og smidig modtagelse af international arbejdskraft i Danmark. Vi har været en aktiv partner i ICS i Aarhus siden dag ét og sætter fortsat stor pris på samarbejdet partnerne imellem”, siger Erhverv Aarhus’ direktør Marc Perera Christensen.
 
Nye rammer giver nye muligheder
Erhverv Aarhus / International Community ser International Citizen Service som et væsentligt led i modtagelsen af internationale kompetencer til Østjylland og Business region Aarhus.  
 
”En videreudvikling af ICS bør omfatte både en udvidelse af målgruppen og en udvidelse af fokus på serviceydelse i ankomstfasen. Dermed tilgodeses et bredere behov. Erhverv Aarhus/International Community ser muligheder i en udvidelse af målgruppen til at omfatte også repats, udenlandske studerende og medfølgende familier til udenlandsk arbejdskraft, så man i endnu højere grad tjener erhvervslivets og uddannelsesinstitutionernes behov”, siger Marc Perera Christensen.”
 
Derudover ser Erhverv Aarhus/International Community en mulighed i at udvide servicen, som pt. primært er modtagelsen ved ankomst. Man kunne for eksempel åbne op for muligheden for at man kan henvende sig til ICS i enhver fase af sit ophold, såfremt der er tale om myndighedskontakt.
 
”Den primære opgave må være at videreudvikle ICS til et mere nutidigt og effektivt serviceorgan baseret på en målrettet og efterspørgselsorienteret indsats i forhold til tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale talenter med værdi for både virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og offentlige institutioner”, understreger Marc Perera Christensen.
 
Erhverv Aarhus/International Community ser frem til at tage aktiv del i videreudviklingen.
 
Om Erhverv Aarhus/International Community
Erhverv Aarhus/International Community har siden 2008 arbejdet for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af international, højt specialiseret arbejdskraft i Region Midt. Vi repræsenter 600 virksomheder og mere end 110.000 arbejdspladser i området. International Communitys Executive Committee består af DuPont, Grundfos, Vestas, Aarhus Kommune og Aarhus Universitet.
 
 

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies