Erhverv Aarhus nyheder
13-03-2019

Fornuftig trafik-aftale – dog med visse mangler

Regeringen har i dag fremlagt rapporten 'Aftale om et sammenhængende Danmark – Investeringsplan 2030'. Aftalen er indgået mellem Regeringen og Dansk Folkeparti og gælder perioden 2021-2030, hvor der investeres 112,7 mia. kr. i den danske infrastruktur.

"Erhverv Aarhus glæder sig over, at aftalen løser nogle af de udfordringer med infrastrukturen, som virksomheder og borgere kæmper med i Østjylland. Vi savner dog, at Regeringen bliver mere konkret på fx E45 mellem Aarhus og Randers samt Marselistunnelen, som overhovedet ikke nævnes i aftalen. Samtidig opfordrer vi Folketinget til at indgå brede politiske aftaler om langsigtede strategier som denne. Det sikrer fremdrift og vished om aftalernes udmøntning," siger Marc Perera Christensen, direktør i Erhverv Aarhus.

Erhverv Aarhus er tilfredse med og kvitterer for:

  • Udvidelse af E45, Aarhus S - Aarhus N
  • Udvidelse af E45, Vejle - Skanderborg S
  • Kapacitetsforbedringer på Rute 26, Aarhus - Viborg
  • Kapacitetsforbedringer på Rute 15, Bale - Tåstrup (sikrer bedre adgang til Aarhus Airport, red.)
  • Forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse
Vi ser frem til at følge udmøntningen af disse elementer af investeringsplanen.

Dog vil vi henlede opmærksomheden på nedenstående punkter:

Udvidelse af E45, Aarhus N - Randers N
Der gennemføres aktuelt VVM-undersøgelse af denne udvidelse. Vi savner en mere forpligtende formulering om udvidelsen, end den der fremgår af rapporten. Illustrationen på rapportens side 4 viser med al tydelighed, at det er strengt nødvendigt med en udvidelse af denne strækning.

Behovet for Marselistunnelen er ikke medtaget i rapporten
Marselistunnelen er et nationalt anliggende, der bør løftes ud af det kommunale anlægsloft. Vi savner, at Regeringen tager stilling til Marselistunnelen og den henvendelse som Aarhus’ borgmester og rådmanden for Teknik og Miljø har rettet til Regeringen.

Ny midtjysk motorvej mellem Haderslev og Give
Af hensyn til maksimal aflastning af E45 bør linjeføringen gå øst om Billund.

Direkte forbindelse mellem E45 og Skejby i Aarhus N
Trafikken omkring Aarhus N er presset til det maksimale og med både et eksisterende erhvervsområde i vækst og et nyt på vej, et snart fuldt udflyttet Aarhus Universitetshospital samt en lufthavn i kraftig udvikling vil trykket på infrastrukturen i Aarhus N blive presset langt udover, hvad kapaciteten kan rumme. En direkte forbindelse mellem E45 og Skejby vil være særdeles effektiv ift. at aflaste de eksisterende til- og frakørselsmuligheder mellem E45 og Skejby.


Marc Perera Christensen, direktør i Erhverv Aarhus, står til rådighed for kommentarer: tlf. 2674 2604.

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies