Erhverv Aarhus nyheder
27-10-2016

Aarhus Lufthavn – Erhverv Aarhus gør status og ser fremad

Pressemeddelelse 

Erhverv Aarhus fastholder fokus på bedre lufthavnsbetjening i kølvandet på Aarhus Byråds beslutning om, at der ikke skal arbejdes videre med en flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde.

Erhverv Aarhus har med solid opbakning fra det brede erhvervsliv i Østjylland været fortaler for en flytning af Aarhus Lufthavn. Erhvervsforeningen har løbende argumenteret for at beslutningen om en flytning af Aarhus Lufthavn burde træffes på et tilstrækkeligt oplyst og dokumenteret grundlag. Det er blandt andet kommet til udtryk i et grundigt høringssvar til Aarhus Kommune, møder med borgmester Jacob Bundsgaard, mails til byrådet, folketingsmedlemmer og trafikministeren samt udtalelser og annoncering i medier.

Erhverv Aarhus finder at byrådsflertallets beslutning ikke imødekommer erhvervslivets og borgernes behov for bedre lufthavnsbetjening. I stedet begrænses fremtidens forbindelsesmuligheder – og derved hæmmes væksten og den stigende internationalisering, som præger det østjyske område.

"Erhverv Aarhus mener uændret, at beslutningen om at droppe flytningen af Aarhus Lufthavn er forkert og truffet på et ufuldstændigt grundlag, bl.a. på grund af Transport- og Bygningsministeriets begrænsende krav til den supplerende analyse. Analysen inddrager fx slet ikke de afledte økonomiske effekter og undervurderer passagergrundlaget i en lufthavn placeret i Thomasminde," siger Erhverv Aarhus' formand Jan Børjesson.
 

Udvikling af Aarhus Lufthavn i Tirstrup

Erhverv Aarhus respekterer – i lyset af byrådets beslutning – at der på nuværende tidspunkt ikke er politisk opbakning til en flytning af Aarhus Lufthavn.

"Erhverv Aarhus støtter, at Aarhus Kommune sikrer sig bestemmende indflydelse på Aarhus Lufthavn i Tirstrup. I forlængelse heraf bør der snarest fremlægges en konkret plan for de nødvendige, væsentlige investeringer – dels i fysiske faciliteter og dels i tiltrækning af yderligere flyforbindelser," siger Jan Børjesson.
 

Fokus på bedre lufthavnsbetjening og forbindelser

Erhverv Aarhus vil uændret arbejde for at sikre den bedst mulige lufthavnsbetjening for erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og de private borgere. Erhverv Aarhus fokuserer derfor på snarlige synlige resultater – gerne i samarbejde med Aarhus Lufthavn.

"Erhverv Aarhus bidrager gerne på bestyrelsesniveau i Aarhus Lufthavn. Erhverv Aarhus vil desuden nedsætte en følgegruppe til at følge udviklingen og aktivt bidrage til at sikre en forbedret og optimal lufthavnsbetjening for erhvervslivet, institutionerne og områdets borgere," siger Jan Børjesson.

Erhverv Aarhus og følgegruppen vil løbende følge og evaluere lufthavnsbetjeningen; fx med øje for, om det lykkedes at tilbyde forbedret frekvens på flyafgange og tiltrække relevante flyruter – ligesom der skal etableres mere attraktive fysiske rammer og en forbedret tilgængelighed. Faktorer, der alle er medvirkende til at skabe en positiv udvikling, så det bliver muligt at øge passagertallet markant i Aarhus Lufthavn i de nærmeste år.

Om Erhverv Aarhus:
Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation med 600 medlemsvirksomheder, som repræsenterer mere end 100.000 arbejdspladser. Erhverv Aarhus er erhvervslivets stemme i Aarhus og arbejder for at byens udvikling og rammebetingelserne for at drive virksomhed, stemmer overens med erhvervslivets behov.

Kontakt:
Jan Børjesson, formand Erhverv Aarhus
Direkte Tlf: +45 3334 0860
Mobil Tlf: +45 5120 7160

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies