Erhverv Aarhus nyheder
11-02-2016

Erhvervsliv og politikere diskuterede infrastruktur, internationalisering og uddannelse

Byen møder Borgen 2016

Aarhus Erhvervssamarbejde, der repræsenterer otte erhvervsorganisationer inkl. Erhverv Aarhus, satte den 8. februar 2016 østjyske folketingspolitikere stævne til en debat om infrastruktur, internationalisering og uddannelse.

Debatten fandt sted i Aarhus Havns nye domicil, hvor TV2-journalist Cecilie Beck fungerede som moderator mellem politikere, repræsentanter fra Aarhus Erhvervssamarbejde og 200 tilhørere.

Hver debat indledtes med en status på emnet fra henholdsvis Dansk Supermarked ift. infrastruktur, Grundfos ift. internationalisering og Dansk Byggeri ift. uddannelse.
 

Infrastruktur: E45 skal udvides – nu!

Logistikdirektør i Dansk Supermarked Nicolai Gradman er ikke i tvivl om, at den østjyske vækst holder i kø på E45. Dansk Supermarked har samlet sit hovedkvarter og flere lagre i Årslev med det formål at lette transporten for de 1.500 medarbejdere, der er beskæftiget i hovedkvarter og lagre, og for de 50.000 lastbiler, der hvert år betjener lagrene.

"Hvis vi skulle vælge en placering til vores hovedkvarter og lagre i dag, ville vi i stedet vælge en placering 50 eller 100 kilometer mod syd, fordi infrastrukturen er bedre der," sagde Nicolai Gradman.

Ifølge logistikdirektøren har Dansk Supermarked gjort sit til at håndtere de infrastrukturelle udfordringer ved netop at placere sine aktiviteter tæt ved den østjyske hovedfærdselsåre. Forventningen er, at politikerne nu følger trop og gør deres for at håndtere og lette det pres, der dagligt plager bilister på E45 og medfører øget transporttid og flere ulykker.

Væsentlige synspunkter hos politikere og tilhørere:

 • Ifølge Michael Aastrup Jensen (V) er der indskrevet i regeringsgrundlaget, at en udvidelse af E45 med et ekstra spor i hver retning skal endeligt vedtages i denne regeringsperiode, men udfordringen er, at infrastrukturpuljen pt. er tom. Venstre mener dog, at midlerne må findes, for udvidelsen af E45 må 'følge efterspørgslen', så både erhvervsliv og pendlere ikke skal tvinges til at køre i lavt gear.
 • Jonas Dahl (SF) påpegede, at det er på tide at spaden sættes i jorden: "Udvidelsen af E45 er et spørgsmål om prioritering."
 • Enhedslisten og Alternativet er imod en udvidelse af E45 og mener, at man i stedet skal arbejde for at flytte privatbilismen til kollektiv trafik og samkørselsordninger, sådan at presset på motorvejen bliver lettet i myldretidstrafikken.
 • Henrik Kleis, formand for Aarhus City Forening og Aarhus Transport Group understregede, at dårlig infrastruktur er et samfundsmæssigt problem. Fælleskørsel og andre mindre initiativer løser ikke problemet med trafikpropper på E45.
 • Jonas Dahl (SF): Østjylland må lære at prioritere, så der fokuseres på enten E45, lufthavn, Kattegatforbindelse eller Marselistunnel.
 • Nicolai Gradman, Dansk Supermarked er enig i, at der skal prioriteres, men påpeger, at en velfungerende E45 er forudsætning for, at de andre infrastrukturprojekter vil få succes.

Læs mere om E45:

 

Internationalisering: Danmark har mere brug for internationale medarbejdere, end de har brug for os

Lone Skriver Pedersen, Head of Global Attraction & Mobility hos Grundfos fortalte, at det for danske virksomheder, der agerer globalt, er nødvendigt med en mangfoldig medarbejderstab, der afspejler virksomhedens globale profil. Danske virksomheder må i stigende grad kigge mod udlandet for at finde medarbejdere med de rette kompetencer, hvad enten det er en højtuddannet specialist eller en højtspecialiseret faglært. Internationale medarbejdere er i dag et almindeligt syn hos både store danske koncerner og SMV’er.

"Danske virksomheder kan ikke konkurrere med udenlandske virksomheder på løn, men Danmark er førende på andre faktorer. Især den danske work-life blend, hvor der er tid til både karriere og fritid, og den skandinaviske ledelsesstil med fladt hierarki og autonomi, er eftertragtet blandt internationale talenter," sagde Lone Skriver Pedersen.

Hertil kommer, at Danmark har opbygget et effektivt myndighedssystem, bl.a. med International Citizen Service, hvor internationale borgere møder en borgerservice, der er specialiseret i at håndtere ansøgning om CPR-nr., registrering hos SKAT og andre myndigheder, sådan at det nødvendige papirarbejde for de fleste nyankommne internationale medarbejdere kan klares på en eftermiddag.

Lone Skriver Pedersen bad politikerne arbejde for, at andre politiske dagsordener – som fx den aktuelle flygtningesituation – ikke influerer negativt på de bestemmelser, der har betydning for danske virksomheders mulighed for at ansætte internationale medarbejdere.

Væsentlige synspunkter hos politikere og tilhørere:

 • Marc Perera (K), formand for Aarhus Kommunes Internationaliseringudvalg påpegede, at det er vigtigt, at Christiansborg får taget en beslutning om, hvordan International Citizen Service skal forankres. Marc Perera foreslog 'kommunemodellen', som allerede har vist sit værd, hvor den enkelte kommune koordinerer samarbejdet mellem de forskellige myndigheder. Michael Aastrup Jensen (V) var enig med Marc Perera og vil følge op på, hvor langt det involverede udvalg på Christiansborg er i sin evaluering af International Citizen Service, så der kan komme en snarlig afklaring.
 • Jonas Dahl (SF) understregede, at det naturligvis skal være gnidningsfrit for danske virksomheder at ansætte internationale medarbejdere, men at man også skal være opmærksom på det potentiale, der ligger i medarbejdernes medfølgende ægtefæller, som ofte besidder samme kompetenceniveau som partneren, der er i arbejde i Danmark.
 • Ifølge Nicolai Gradman, Dansk Supermarked skal Aarhus være opmærksom på værdien i at brande området som en attraktiv karrieredestination, da detailhandelskæden oplever, at internationale talenter mest har kig på København, når de overvejer et karriereophold i Danmark.
 • Sten Tiedemann, formand for VisitAarhus: "I VisitAarhus arbejder vi aktivt med storbyturisme og arbejder faktisk også aktivt med at synliggøre Aarhus som en attraktiv bopæls- og karrieredestination overfor vores turister. Christiansborg må gerne nytænke deres tilgang til turisme. Turisme er ikke kun sommerhuse ved kysterne."
 

Uddannelse: Erhvervsuddannelser skal gøres attraktive

Niels Præstkær Jørgensen, Glarmester Gjerulff A/S og bestyrelsesmedlem i Dansk Byggeri Østjylland argumenterede for, at erhvervsuddannelserne skal gøres mere attraktive, og det skal være klart, at gymnasiet ikke er den eneste vej til et godt arbejdsliv.

"Et samfund kan ikke kun være baseret på at være et videnssamfund – vi skal også konkurrere på produktivitet, bæredygtighed, nye processer, kreative idéer og ikke mindst godt håndværk," sagde Niels Præstkær Jørgensen.

Ifølge Niels Præstkær Jørgensen skal erhvervsuddannelsernes kvalitet styrkes, bl.a. gennem øgede adgangskrav. Det fordrer en styrket indsats i folkeskolen, hvor for mange elever mangler basale læse- og regnefærdigheder, når de afslutter 9. eller 10. klasse. Der skal også i folkeskolen skabes en større forståelse for, at erhvervsuddannelserne er et reelt alternativ til en gymnasieuddannelse. Det kan fx løses ved et stærkere samarbejde mellem folkeskolen og det lokale erhvervsliv.

Niels Præstkær Jørgensen fremhævede også paradokset mellem, at erhvervsuddannelserne skal styrkes, men at uddannelsesinstitutionerne samtidig er underlagt store besparelser.

Væsentlige synspunkter hos politikere og tilhørere:

 • Der var enighed blandt politikerne om, at erhvervsuddannelserne skal gøres bedre samtidig med at dansk- og matematikniveauet i folkeskolen skal højnes.
 • Jens Joel (S): "Vi skal have flere produkter på hylden. Hvad med en omvendt model, hvor de elever der ikke kan leve op til de boglige krav starter i virksomhedspraktik, for dernæst at følge op med skoleundervisning." Jens Joel nævnte som eksempel Virksomhedsskolen, hvor eleven bliver afklaret og forberedt til at starte på en byggefaglig erhvervsuddannelse.
 • Josefine Fock (Å) mener, at indsatsen med at styrke erhvervsuddannelserne skal starte i folkeskolen i kraft af et større samspil mellem erhvervsliv og skoler – fx ved at inddrage eksterne praktikere i skolens undervisning.
 • Søren Egge Rasmussen (Ø) fremhævede værdien i en praktikplads og nævnte muligheden for at genindføre praktikpladspræmie for virksomhederne. Det skal gøres smart at tage en erhvervsuddannelse.
 • Jonas Dahl (SF): "Man må ikke spare på erhvervsuddannelserne!"
 • Ole Birk Olesen (LA): "Vi går ind for besparelser. Den offentlige sektor kan effektiviseres uden kvalitetstab."
 • Josefine Fock (Å): "Man skal selvfølgelig altid effektivisere, men der skal ikke spares på erhvervsuddannelserne."
 • Naser Khader (K): Det er vigtigt, at forældrenes opfattelse af erhvervsuddannelserne ændres. Øgede krav til optagelse på en erhvervsuddannelse er OK, men et virksomt element kan også være, at øge kravene til optagelse i gymnasiet.
 • Søren Dyhr, formand for Aarhus Haandværkerforening sagde, at Aarhus Erhvervssamarbejde vil tage udfordringen op og gøre sit til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive overfor folkeskoleelever. Det kan være igennem dialog om tættere samarbejde mellem relevante parter.
 

Fakta om Byen møder Borgen

Byen møder Borgen er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor erhvervsliv og østjyske folketingspolitikere mødes for at debattere erhvervspolitiske emner af relevans for det brede østjyske erhvervsliv.

Byen møder Borgen arrangeres af Aarhus Erhvervssamarbejde, der består af repræsentanter fra Dansk Byggeri, Aarhus Haandværkerforening, Aarhus Cityforening, VisitAarhus, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Tekniq og Erhverv Aarhus.
 

Følgende politikere deltog i folketingspolitikerpanelet til Byen møder Borgen 2016:

 • Jens Joel, Socialdemokraterne (deltog kun i debatten om uddannelse)
 • Jonas Dahl, Socialistisk Folkeparti
 • Josephine Fock, Alternativet
 • Michael Aastrup Jensen, Venstre
 • Naser Khader, Det Konservative Folkeparti
 • Ole Birk Olesen, Liberal Alliance
 • Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies