Erhverv Aarhus - vi skaber værdi for virksomheder på tværs af erhverv, uddannelse, kultur og sport

Internationale medarbejdere

Behovet for at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere fra udlandet har aldrig været højere. Det gælder både den private og den offentlige sektor, hvor der er så stor efterspørgsel efter de rette kompetencer og erfaring, at stigningen i antallet af medarbejdere uden dansk statsborgerskab stiger og fortsat vil stige i mange år fremover.

Tal viser, at i takt med at den danske befolkning bliver ældre og fertilitetsraten falder, er det bydende nødvendigt, at Danmark er i stand til at tiltrække medarbejdere fra udlandet. Danmark er dog ikke det eneste land med denne udfordring, hvorfor det er vigtigt, at virksomheder og politikere anerkender udfordringen og begynder af forberede sig på en internationational arbejdsstyrke.

Det er især mangel på specialister, adgang til nye markeder og unik viden på et område, der får virksomheder til at ansætte en international medarbejder. Erfaringer viser, at internationale medarbejdere er en gevinst for virksomhederne i form af øget produktivitet, innovation og konkurrencevne.
 

Kompleks proces at ansætte internationale medarbejdere

Der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal tiltrække, modtage og fastholde medarbejdere med international baggrund.

Det er vigtigt, at processen gribes ordentligt an, så medarbejderen og dennes eventuelle familie falder til og gennemfører kontraktperioden i Danmark. Det er samtidig et mål, at familien fungerer som positiv ambassadør for Danmark og virksomheden efter kontraktudløb.

International Community understøtter virksomheder, der har eller ønsker at ansætte højt kvalificerede medarbejdere med international baggrund. Dels gennem rådgivning og ekspertise til virksomheder, men også gennem populære sociale arrangementer, hvor den internationale medarbejder får skabt et socialt netværk og et indholdsrigt fritidsliv.

Læs mere om at tiltrække, modtage og fastholde internationale medarbejdere i vores publikationer.
 

Danmark som attraktiv karrieredestination

Danmark er ikke det eneste land, der er afhængigt af at få tilført arbejdskraft fra udlandet. Det er derfor vigtigt, at danske virksomheder er bevidste om de styrkerpositioner, hvor Danmark markerer sig positivt i sammenligning med andre talenthungrende lande.

Det er især på arbejdskultur, ledelsesstil, work-life balance, et trygt og velkørende velfærdssamfund, natur og kultur, hvor Danmark har en række styrkepositioner.

Talent Attraction Denmark, som International Comunity er partner på, har til formål at understøtte virksomheder, der rekrutterer international arbejdskraft til Danmark. Det sker gennem en række gratis materialer, der kommunikerer de danske styrkepositioner gennem artikler, videoer, faktabokse med mere. Download af materialerne er gratis, nem og kræver ingen brugeroprettelse. Materialerne kan downloades i formater, som virksomhedernes grafikere kan tilpasse til virksomhedens visuelle identitet.


Kontakt

Kontakt venligst Tiny MaerschalkHead of International Community, hvis du vil vide mere om initiativerne på denne side.

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies